हाम्रो टिमः

विश्व कुमार चन्द

अध्यक्ष

डि.बी. टुहुरो

प्रधान सम्पादक

गणेश के.सी.

सह-सम्पादक

लोकेन्द्र चन्द

बजार व्यवस्थापक

समाचार निर्देशक
राजेश नेपाली